YRKESUTBILDNING TILL DIPLOMERAD KINESIOLOG

2024 02 10 - 2025 06 08

OBS! Sista anmälningsdag till utbildningen är den 31 januari 2024


Investering: 3.500:- vid varje utbildningstillfälle. Det finns möjlighet till delbetalning via Klarna. Mer information finns på hemsidan under fliken utbildning. Utbildningen är godkänd av Kroppsterapeuternas Yrkesförbund.


10-11 februari
Muskeltester och olika korrigeringstekniker. Anatomiska riktmärken. Grundläggande anatomi, fysiologi och sjukdomslära.


9-10 mars
Muskeltester och olika korrigeringstekniker. Att jobba med ett specifikt problem som klienten har. Val av muskeltester i en behandling. Enkel egenvård. Grundläggande anatomi, fysiologi och sjukdomslära.


13-14 april
Muskeltester och olika korrigeringstekniker. Test och behandling av bäcken, ryggrad och relaterade muskler. Blockering i lymfan. Andningens påverkan på kroppen. Grundläggande anatomi, fysiologi och sjukdomslära.


8-12 maj
Praktikdagar då vi testar och behandlar riktiga klienter på kliniken med handledning.


8-9 juni
Allergier, födoämnesintoleranser. Matsmältningsproblem. Mat som medicin. Chockorgan. Vi fördjupar oss i olika näringsämnen, produktutbildning. Tolerans- och intoleranstestning för olika ämnen tex mat eller kostillskott. Grundläggande anatomi, fysiologi och sjukdomslära.


10-11 augusti
Cellsalter och hur vi arbetar med dem. Fortsatt utbildning kring olika näringsämnen för olika typer av besvär som klienten kan ha. Produktutbildning. Grundläggande anatomi, fysiologi och sjukdomslära.


7-8 september
De fem elementen. Kinesiska organuret. Energiflöden. Fördjupning av meridianerna. Grundläggande anatomi, fysiologi och sjukdomslära.


12-13 oktober
Testning via dig själv - fingertestning. Testning via surrogat. Färgernas betydelse - färgbalansering av auran. Chakrabalansering. Behandling med liggande 8:an. Grundläggande anatomi, fysiologi och sjukdomslära.


6-10 november
Praktikdagar då vi testar och behandlar riktiga klienter på kliniken med handledning.


7-8 december
Stress och dess effekter på kroppen. HPA- och OAT-axeln. Mentala behandlingstekniker, för att ta ner stress i hela kroppen. Gamla trauman från tidigare år som kan störa dig idag. Dr Bach blomstermedel. Vad finns det för hinder för tillfrisknande? Har kroppen vant sig vid att må dåligt? Grundläggande anatomi, fysiologi och sjukdomslära.


11-12 januari
Introduktion i Advanced combination kinesiology. En unik test- och behandlingsteknik utvecklad genom 20 års klinisk erfarenhet. Kinesiologisk käkledsbehandling. Kraniets ben, suturer, duralmembran. Kranialnerver. Felställningar och sakrokraniella behandlingstekniker. Grundläggande anatomi, fysiologi och sjukdomslära.


5-9 februari
Praktikdagar då vi testar och behandlar riktiga klienter på kliniken med handledning.


8-9 mars
Advanced combination kinesiology, mer träning i systemet. Felställningar och behandlingstekniker sakrokraniellt. Grundläggande anatomi, fysiologi och sjukdomslära.


12-13 april
Advanced combination kinesiology, mer träning i systemet. Felställningar och behandlingstekniker sakrokraniellt.


7-11 maj
Praktikdagar då vi testar och behandlar riktiga klienter på kliniken med handledning.


7-8 juni
Vi knyter ihop säcken och har tentamenshelg med praktiska, skriftliga och muntliga prov.


26 dagar à 8 timmar/dag = 192 timmar
20 dagar à 8 timmar/dag = 160 timmar
50 egna klientfall hemma 1,5 timme/klient = 75 timmar
Mentorsamtal, webinar eller annat som eleverna vill ha= 7 timmar
Självstudier med kursmaterial och inspelat material 16 timmar


Totalt 450 timmar

Februari 2024 anordnar Sundakliniken i norr en yrkesutbildning till diplomerad kinesiolog, och den kommer att vara i Boden.
Utbildningen kommer att börja den 10 februari 2024 och är 1,5 år lång. Ett utbildningstillfälle i månaden, (utom juli månad).Ibland lördag till söndag och ibland när det är praktik, onsdag till söndag.
För att gå utbildningen krävs inga förkunskaper. Handledningen kommer vid behov att individanpassas utifrån varje person, så att var och en får den kunskap som krävs för att klara utbildningen, därför kommer inte antalet elever att vara för stort, så att den möjligheten finns. Några av er elever kommer säkert med erfarenheter ifrån att arbeta som terapeut, och några är säkert nybörjare inom kroppsterapins värld.
Att muskeltesta inom kinesiologin är ett "finlir" som kräver träning och åter träning, och det erbjuder vi under den här yrkesutbildningen. Det är viktigt att behandla/träna hemma mellan kurstillfällena för att känna sig trygg i behandlingsrummet.
Under utbildningstiden gör eleven 50 elevbehandlingar som ska dokumenteras och lämnas in till utbildningsledaren innan avslutad utbildning.
Sundakliniken i norrs utbildning är godkänd av Kroppsterapeuternas Yrkesförbund för utbildning inom kinesiologi och motsvarar deras krav på utbildningens längd och innehållet i kursplanen. Det innebär också att du automatiskt har en ansvarsförsäkring via dem under hela utbildningstiden. När utbildningen är färdig och du är diplomerad, kan du bli medlem i Sveriges största yrkesförbund för kroppsterapeuter, Kroppsterapeuternas Yrkesförbund.
Som diplomerad Kinesiolog kan du arbeta på en egen klinik eller på ett företag. Friskvårdsbidraget kan utnyttjas av personer eller företag.