Utbildning Diplomerad Kinesiolog


UTBILDNINGSPLAN DIPLOMERAD KINESIOLOG 2020 - 2021


Februari 2020 anordnar Sundakliniken i norr den första kinesiologiska yrkesutbildning i norrbotten, och den kommer att vara i Boden.


Utbildningen kommer att börja den 7 februari och slutar 6 juni 2021. Ett utbildningstillfälle i månaden, (utom juli månad) med undantag för praktik, som kommer att vara några helger/alternativt kvällar under utbildningstiden.


För att gå utbildningen krävs inga förkunskaper. Handledningen kommer vid behov att individanpassas utifrån varje person, så att var och en får den kunskap som krävs för att klara utbildningen, därför kommer inte antalet elever att vara för stort, så att den möjligheten finns. Några av er elever kommer säkert med erfarenheter ifrån att arbeta som terapeut, och några är säkert nybörjare inom kroppsterapins värld.


Att muskeltesta inom kinesiologin är ett "finlir" som kräver träning och åter träning, och det erbjuder vi under den här yrkesutbildningen. Det är viktigt att behandla mellan kurstillfällena för att känna sig trygg i behandlingsrummet.


Under utbildningstiden gör eleven 50 behandlingar som ska dokumenteras och lämnas in till utbildningsledaren efter avslutad utbildning.


Utöver det ska 16 timmars praktik (kostnadsfritt) genomföras här på kliniken, eller på annat lämpligt ställe, som utbildningsledaren och eleven kommer överens om. Praktiken kan genomföras på helger eller kvällar, helt enkelt vad som är enklast för eleven. Totalt är utbildningen på 450 timmar.


Sundakliniken i norrs utbildning är godkänd av Kroppsterapeuternas
Yrkesförbund för utbildning inom kinesiologi och motsvarar deras krav på utbildningens längd och innehållet i kursplanen. Det innebär också att du automatiskt har en ansvarsförsäkring via dem under hela utbildningstiden. När utbildningen är färdig och du är diplomerad, kan du bli medlem i Sveriges största yrkesförbund för kroppsterapeuter, Kroppsterapeuternas Yrkesförbund.


Som diplomerad Kinesiolog kan du arbeta på en egen klinik eller på ett företag. Friskvårdsbidraget kan utnyttjas av personer eller företag.Strukturell kinesiologi, Applied kinesiology


Muskler, leder, muskeltester, muskelspolar, senorgan, vasculära punkter, lymfpunkter, start och slutpunkter, terminologi/anatomi


7 - 9 februari, 3 dagar, 3.500:-


6 - 8 mars, 3 dagar, 3.500:-


3 - 5 april, 3 dagar, 3.500:-


8 - 10 maj, 3 dagar, 3.500:-


Energetisk kinesiologi


Energiflöden och elektromagnetiska system. Meridianer, akupunkturpunkter, chakrasystemet, egna elementpunkter, alarmpunkter


5 - 7 juni, 3 dagar, 3.500:-


7 - 9 augusti, 3 dagar, 3.500:-


4 - 6 september, 3 dagar, 3.500:-


2 - 4 oktober, 3 dagar, 3.500:-


Näringskinesiologi/fingertestning


Kost, näringsbehov, överkänsligheter, vitaminer, mineraler, fettsyror, immunförsvar, fingertestning


6 - 8 november, 3 dagar, 3.500:-


Mental, emotionell och psykologisk kinesiologi


Psykologiskt omvängd, förhållande till ett problem, trauma, Power of stress, Flower essences, Bachdroppar


4 - 6 december, 3 dagar, 3.500:.


8 - 10 januari, 3 dagar, 3.500:-


5 - 7 februari, 3 dagar, 3.500:-


Det sakrokraniella systemet


Kraniella ben, suturer, duralmembran e t c


5 - 7 mars, 3 dagar, 3.500:-


9 - 11 april, 3 dagar, 3.500:-


7 - 9 maj, 3 dagar, 3.500:-


Vi knyter ihop säcken


4 - 6 juni, 3 dagar, 2.200:-


2 dagar där all kunskap vävs ihop till ett färdigt behandlingskoncept


1 dag för teoretiska och praktiska prov. (Kostnadsfri)


Tider


8 - 17 med lunch mellan 12 - 13, 8 timmar/dag


Ekonomi


En avbetalning på 3.500:- görs inför varje utbildningstillfälle, (utom den sista utbildningsomgången där kostnaden är 2.200:-) en gång per månad, med faktura. Inbetalningen ska vara gjord senast 2 veckor före utbildningstillfället.


Om du skulle få förhinder, kan du avboka din plats på utbildningen senast 2 veckor före nästa utbildningstillfälle.


Vad är kinesiologi?


Kinesiologi och manuell muskeltestning är modern västerländsk fysiologi, anatomi och rörelselära som på ett unikt och ovanligt sätt kombineras med urgamla kinesiska akupunkturlagar och österländsk kunskap om människans inre och yttre energisystem.
Kinesiologi är en metod att kommunicera med en annan persons nervsystem genom att testa spänningen i musklerna. Kinesiologen använder sig av s.k. manuell muskeltestning för att finna obalanser, spänningar och blockeringar i kroppen. Terapeuten gör därefter olika behandlingar av nerv- och energisystemet, för att slutligen testa musklerna igen och bekräfta att det skett en förändring.
Kinesiologisk behandling kan även påverka autonoma funktioner


Manuell Muskeltestning:


Inom kinesiologin använder man sig av s.k. manuella muskeltester för att kunna hitta en persons obalanser och problem. Kinesiologins grundtanke är att all stress, obalanser och blockeringar (vilka senare leder fram till olika typer av sjukdomar hos människan) kan spåras genom att testa den relativa muskelspänningen.
Man har funnit att alla muskler i kroppen är associerade till olika inre organfunktioner, endokrina körtlar, akupunkturmeridianer, vitaminer, mineraler och andra delar av kroppens nerv- och energisystem. Genom att testa spänningen i olika muskler kan kinesiologen få en bild av vilken behandling som kan tänkas ge bäst effekt.


Hälsotriangeln är ett central begrepp inom kinesiologin.

Hälsotriangeln består av människans tre stora delar:

- Fysiskt (muskler, leder, skelett)

- Kemiskt (matsmältning, näringsämnen, neurotransmittorer och hormoner)

- Emotionellt (tankar, minnen, känslor, stress)


Den grundläggande principen är att alla tre delar samverkar och skapar en helhet som är i balans.
Får vi obalans på en sida av triangeln, påverkar det direkt de två andra.
Hälsotriangeln visar att vi är beroende av att alla delar i oss fungerar i samverkan och har lika stor vikt. Inom kinesiologin strävar vi alltid efter att arbeta med hela människan samtidigt under en behandling.


Källa: Mac Pompeius Wolontis, Svenska kinesiologiskolan


www.kinesiologi.se