Utbildning Diplomerad Kinesiolog

UTBILDNING TILL DIPLOMERAD KINESIOLOG

21 08 06 - 22 12 04


Den 6 augusti 2021 anordnar Sundakliniken i norr den andra kinesiologiska yrkesutbildningen i norrbotten, och den kommer även den här gången att vara i Boden. 


För att gå utbildningen krävs inga förkunskaper. Handledningen kommer vid behov att individanpassas utifrån varje person, så att var och en får den kunskap som krävs för att klara utbildningen, därför kommer inte antalet elever att vara för stort, så att den möjligheten finns. Några av er elever kommer säkert med erfarenheter ifrån att arbeta som terapeut, och några är säkert nybörjare inom kroppsterapins värld.


Att muskeltesta inom kinesiologin är ett "finlir" som kräver träning och åter träning, och det erbjuder vi under den här yrkesutbildningen. Det är viktigt att behandla/träna hemma mellan kurstillfällena för att känna sig trygg i behandlingsrummet.


Under utbildningstiden gör eleven 50 elevbehandlingar som ska dokumenteras och lämnas in till utbildningsledaren efter avslutad utbildning. 


Totalt är utbildningen på 450 timmar uppdelat enligt: 


Utbildningstid med handledning = 384 timmar

Utbildningstid via dator = 16 timmar

50 elevbehandlingar a 1 timme = 50 timmar


Under utbildningen kommer eleverna att få ge elevbehandlingar med handledning. I utbildningen ingår även grundläggande anatomi, fysiologi och sjukdomslära samt produktutbildning och näringskinesiologi, så att eleven kommer att kunna arbeta inom yrket direkt efter avslutad utbildning. 


Sundakliniken i norrs utbildning är godkänd av Kroppsterapeuternas
Yrkesförbund för utbildning inom kinesiologi och motsvarar deras krav på utbildningens längd och innehållet i kursplanen. Det innebär också att du automatiskt har en ansvarsförsäkring via dem under hela utbildningstiden. När utbildningen är färdig och du är diplomerad, kan du bli medlem i Sveriges största yrkesförbund för kroppsterapeuter, Kroppsterapeuternas Yrkesförbund.


Som diplomerad Kinesiolog kan du arbeta på en egen klinik eller på ett företag. Friskvårdsbidraget kan utnyttjas av personer eller företag.


SCHEMA:


6-8 augusti
Kinesiologins historia.
Muskeltester och olika korrigeringstekniker. Anatomiska riktmärken. Anatomi, fysiologi och sjukdomslära. Produktutbildning/näring.


3-5 september
Muskeltester och olika korrigeringstekniker. Inlåsning av ett specifikt problem. Val av muskler i en behandling. Anatomi, fysiologi och sjukdomslära. Produktutbildning/näring.


1-3 oktober
Muskeltester och olika korrigeringstekniker. Enkel egenvård. Anatomi, fysiologi och sjukdomslära. Produktutbildning/näring.


5-7 november
Test och behandling av bäcken, hållningsfel och relaterade muskler. Anatomi, fysiologi och sjukdomslära. Produktutbildning/näring.


3-5 december
Allergier. Födoämnesintoleranser. Mat som medicin. Chockorgan. Anatomi, fysiologi och sjukdomslära. Produktutbildning/näring.


7-9 januari
De fem elementen. Kinesiska organuret. Fördjupning av meridianerna. Energiflöden. Anatomi, fysiologi och sjukdomslära. Produktutbildning/näring.


4-6 februari
Testning via dig själv. Surrogattestning. Blockering i lymfan. Anatomi, fysiologi och sjukdomslära. Produktutbildning/näring.


4-6 mars
Färgernas betydelse. Balansering av auran. Chakrabehandling. Mentala behandlingstekniker. Anatomi, fysiologi och sjukdomslära. Produktutbildning/näring.


1-3 april
Test och behandling olika steg. Kinesiologisk käkledsbehandling. Stress och effekter på kroppen. HPA- och OAT-axeln. Behandlingstekniker vid stress. Anatomi, fysiologi och sjukdomslära. Produktutbildning/näring.


6-8 maj
Kraniets ben, suturer, duralmembran. Kranialnerver. Fasciala behandlingstekniker. Anatomi, fysiologi och sjukdomslära. Produktutbildning/näring.


3-5 juni
Fasciabehandling, med olika behandlingspositioner. Anatomi, fysiologi och sjukdomslära. Produktutbildning/näring.


5-7 augusti
Fasciabehandling, med olika behandlingspositioner. Anatomi, fysiologi och sjukdomslära. Produktutbildning/näring.


2-4 september
Introduktion i Advanced kombination kinesiology, en unik test- och behandlingsteknik utvecklad genom 20 års klinisk erfarenhet. Anatomi, fysiologi och sjukdomslära. Produktutbildning/näring.


7-9 oktober
Advanced kombination kinesiology, fördjupning i systemet. Anatomi, fysiologi och sjukdomslära. Produktutbildning/näring.


4-6 november
Advanced kombination kinesiology, fördjupning i systemet. Anatomi, fysiologi och sjukdomslära. Produktutbildning/näring.


2-4 december
Vi knyter ihop säcken. Skriftlig, muntlig och praktisk tentamen.


Schemat är preliminärt och kan komma att ändras under utbildningstiden. 


En avbetalning på 3.500:- görs inför varje utbildningstillfälle, (utom den sista utbildningsomgången där kostnaden är 2.200:-) en gång per månad, med faktura eller Klarna. Inbetalningen ska vara gjord senast dagen före utbildningstillfället.


Om du skulle få förhinder, kan du avboka din plats på utbildningen senast 2 veckor före nästa utbildningstillfälle.