Reikihealing, Chakrabalansering med kristall, Bach blomsterdroppar, e t c

Chakrabalansering

 

Chakrabalansering löser blockeringar i kroppens energicentrum, för att komma i balans såväl fysiskt, psykiskt som emotionellt.


De sju chakran som många av oss känner till


ROTCHAKRAT

är placerat vid ryggradens nedre del. Detta chakra har färgen röd och kan kallas för jordförbindelsen. Det är viktigt att vara jordad/grundad. Man pratar om att "ha fötterna på jorden". Här handlar det mycket om våra rent fysiska, grundläggande behov, om att vara realistisk.


 

NAVELCHAKRAT (sakralchakrat) är placerat strax nedanför naveln. Färgen på detta chakra är orange. Här handlar det om vår sexualitet, vår lust och glädje, spontanitet. Det är ett mycket energigivande chakra.SOLAR PLEXUS

är placerat precis nedanför bröstbenen, en handbredd ovanför naveln. Detta chakra är gult. Det är ett mycket känsligt chakra. Det är här vi finner vår intuition, vi känner på oss saker eller "träffas" av starka känslor. Ofta säger man "det träffade rakt i solar plexus" och kan kännetecknas av ett "svidande sug" i detta chakra.HJÄRTCHAKRAT

är placerat mitt i bröstet eller på baksidan, mellan skuldrorna. Detta chakra är grönt. Det är centrum för den stora, ovillkorliga kärleken. Men kärlekens chakra är också sorgen och lidandets. En människa som har god kontakt med sitt hjärtchakra och låter det expandera verkar också helande på andra.HALSCHAKRAT

är placerat precis i halsgropen och bak i nacken. Detta chakra är blått. Det är centrum för uttryck och ljud, men också för vår förmåga att lyssna. Man säger ibland att "gråten eller skrattet fastnade i halsen" eller att det "sitter som en klump" i halsen. Ofta kan man höra på stämman om den är spänd eller avslappnad.PANNCHAKRAT

(det tredje ögat) är placerat mitt i pannan. Färgen på detta chakra är indigoblå (mörkt blå-lila). Här är centrum för intelligens, klarsyn, koncentration och även intuition, fantasi och vårt inre seende.


 

KRONCHAKRAT

är placerat mitt på hjässan. Dess färg är lila. Här är länken till våra andliga chakran, utanför vårt eget energisystem. Ju mer vi utvecklar oss i de sex nedre chakran, ju större blir förbindelsen med vår andlighet och den universella energin.Vem var Dr Bach?


Dr Edward Bach utvecklade för 70 år sedan, parallellt med sin medicinska forskning och en framgångsrik karriär inom traditionell skolmedicin, en holistisk metod för att behandla hela människan och inte enbart sjukdomen. Under nära 10 års intensivt arbete upptäckte han med sin enastående intuition 38 olika blomessenser för behandling av lika många känslomässiga tillstånd.

Reiki Healing


Reiki är en mjuk och samtidigt effektiv behandlingsmetod vid till exempel smärta och stress, ångest och fysiska och mentala spänningar. Reiki arbetar med kroppens naturliga läkningsprocesser och fyller på energiförrådet – en metod med många användningsområden i vårt moderna samhälle. Reiki i dess nuvarande form kommer från Japan, men har tusenåriga rötter i bland annat Tibet.


Insomningsproblem, hjärna på högvarv, ischias, muskelvärk, mentala och fysiska spänningar; listan med områden där Reiki är till hjälp kan göras lång. Ofta har vår kropp och vårt psyke lösningen på våra problem, men har tappat ”tillgången” till den. Reiki tillför inte klienten något nytt, utan hjälper personen att läka sig själv.

Dr Bach delade in de 38 blomessenserna i sju grupper.


Rädsla och fruktan: 

Aspen, Cherry plum, Mimulus, Red Chestnut, Rock Rose.


Osäkerhet:

Cerato,Gentian, Gorse, Hornbeam, Sclearanthus, Wild oat.


Bristande intresse för nuvarande situation:

Clematis, Chestnut Bud, Honeysuckle, Mustard, Olive, White chestnut, Wild rose.


Ensamhet:

Heather, Impatiens, Water Violet.


Överkänslighet mot inflytande och idéer: 

Agrimony, Centaury, Holly, Walnut.


Modlöshet och förtvivlan: 

Crab apple, Elm, Larch, Oak, Pine, Star of Betlehem, Sweet chestnut, Willow.


Överdriven omsorg om andra: 

Beech, Chicory, Rock water, Vervain, Vine, Five Flower Remedy


Ingen av de 38 blomessenserna är skadliga eller vanebildande. Det finns ingen risk för överdosering. Därför kan de användas av vem som helst. Detta var just Dr Bach´s syfte – ”heal thyself” – att människan skulle kunna bota sig själv.

  • Påverkar våra känslor och sinnesstämningar


  • Hjälper oss att återfå balans och harmoni


  • Helt ofarlig


  • Kan kombineras med all slags medicin


  • Förstärker effekten hos andra behandlingar


  • Fungerar även för små barn, djur och växter

Dr Bachs blomessenser