Bicom bioresonans

Mer om Bicom bioresonansterapi


Bicom är namnet på den utrustning som används för bioresonansterapi, och tillverkas av företaget Regumed i Tyskland sedan mer än 30 år. Bicoms funktion och användning utvecklas kontinuerligt av företaget och en referensgrupp bestående av mycket skickliga och erfarna läkare, terapeuter och veterinärer.


Bicomstatistik Norden


I Sverige finns det våren 2016 knappt 80 Bicomkliniker och 90 terapeuter, i Norge cirka 55 och i Danmark cirka 10. I Finland finns det ännu så länge bara 5 Bicomkliniker.


Bicomstatistik internationellt


Mer än 35 års erfarenhet

Totalt finns det cirka 14.000 Bicomutrustningar i användning

i cirka 80 länder

Bicom används på cirka 600 statliga sjukhus

Uppskattningsvis 56% av användarna utanför Tyskland är läkare

I Tyskland är 61% av användarna läkare

BICOM 2000


Bicom är världsledande inom bioresonansterapi. Det är en tekniskt avancerad behandlingsmetod för både människor och djur. 


Metoden är väl beprövad och har använts med framgång i mer än 35 år på kliniker och sjukhus i över 80 länder. Utrustningen tillverkas av företaget Regumed GmbH i Tyskland.


Bicom utvecklas kontinuerligt av Regumed i samarbete med en referensgrupp bestående av mycket skickliga och erfarna läkare, terapeuter och veterinärer.

Elektromagnetiska vågor har länge utnyttjats inom sjukvård och vetenskap, bl.a för att avläsa EEG (hjärnaktivitet) och EKG (hjärtaktivitet).

Bicom bioresonansterapi började utvecklas på 1970-talet i Tyskland, men tekniken att behandla med frekvenser började man använda redan på 1930-talet i USA.


Bicom bioresonansterapi är en metod där man behandlar allergier, virus, bakterier, candida, fördoämnesintoleranser e t c. Grundprincipen är att de ämnen som visat reaktion vid den kinesiologiska muskeltesten används i behandlingen. Det felaktiga mottagandet av ett ämne släcks ut. Immunförsvarets möjlighet att ta emot ämnet förstärks. Genom att patienten sedan utsätts för ämnet i liten mängd, eller rättare sagt ämnets frekvenser, byggs en acceptans upp och ämnet kan tas emot på ett normalt sätt.

Under behandlingen håller patienten i elektroder i händerna (mässingsklot) som förmedlar behandlingsfrekvenserna från Bicommaskinen till patienten och känner av patientens reaktion.

Behandlingen är helt smärtfri och sker genom att patientens egna frekvensmönster eller gensvar används. Bicomapparaten sorterar ut vad som ska förstärkas, försvagas eller släckas ut i och med att man väljer olika program.

 

Bicommaskinen är mest känd vid allergibehandlingar, men den har en mycket bred spännvidd och det finns maskinprogram för väldigt många olika åkommor och besvär, där behandlingen har gett mycket goda resultat.


Bicom bioresonansterapi är inte samma sak som frekvensterapi.


Vad är skillnaden? Jo, kortfattat kan man säga att vid frekvensterapi brukar man först göra en scanning för att hitta problem (brister, bakterier, sjukdomar). Sedan ställer man in de frekvenser man anser behövs och låter apparaten sända dem till patienten.


Vid Bicom bioresonansterapi läser man in frekvensmönster från ämnen och från patienten (t.ex saliv). Dessa frekvensmönster filtreras, inverteras, förstärks eller försvagas och exponeras till patienten. Det är aldrig så att man ställer in en viss frekvens och utsätter patienten för den. Behandlingen är helt smärtfri och utan obehag.


Hur kan man som kund skilja på dem?


Ett sätt kan vara att helt enkelt fråga terapeuten om hen använder ampuller med ämnen (livsmedel, pollen, bakterier etc). Finns det inga ampuller kan utrustningen alltså inte läsa in någon frekvensinformation, utan frekvenserna måste vara lagrade i apparaten. Då är det sannolikt frekvensterapi och inte bioresonansterapi, typ Bicom.


www.regumed.de

www.allergikliniken.se