Kinesiologi

KINESIOLOGI


Kinesiologi och manuell muskeltestning är modern västerländsk fysiologi, anatomi och rörelselära som på ett unikt och ovanligt sätt kombineras med urgamla kinesiska akupunkturlagar och österländsk kunskap om människans inre och yttre energisystem.

 

Kinesiologi är en metod att kommunicera med en annan persons nervsystem genom att testa spänningen i musklerna. Kinesiologen använder sig av s.k. manuell muskeltestning för att finna obalanser, spänningar och blockeringar i kroppen. Terapeuten gör därefter olika behandlingar av nerv- och energisystemet, för att slutligen testa musklerna igen och bekräfta att det skett en förändring.

 

Kinesiologisk behandling kan även påverka autonoma funktioner

 

Manuell Muskeltestning:


Inom kinesiologin använder man sig av s.k. manuella muskeltester för att kunna hitta en persons obalanser och problem. Kinesiologins grundtanke är att all stress, obalanser och blockeringar (vilka senare leder fram till olika typer av sjukdomar hos människan) kan spåras genom att testa den relativa muskelspänningen.


Man har funnit att alla muskler i kroppen är associerade till olika inre organfunktioner, endokrina körtlar, akupunkturmeridianer, vitaminer, mineraler och andra delar av kroppens nerv- och energisystem. Genom att testa spänningen i olika muskler kan kinesiologen få en bild av vilken behandling som kan tänkas ge bäst effekt


Hälsotriangeln är ett central begrepp inom kinesiologin.

Hälsotriangeln består av människans tre stora delar:

- Fysiskt (muskler, leder, skelett)

- Kemiskt (matsmältning, näringsämnen, neurotransmittorer och hormoner)

- Emotionellt (tankar, minnen, känslor, stress)


Den grundläggande principen är att alla tre delar samverkar och skapar en helhet som är i balans.


Får vi obalans på en sida av triangeln, påverkar det direkt de två andra.

Hälsotriangeln visar att vi är beroende av att alla delar i oss fungerar i samverkan och har lika stor vikt. Inom kinesiologin strävar vi alltid efter att arbeta med hela människan samtidigt under en behandling.


Källa:


www.kinesiologi.se